Bài dạy hội thi GVG cấp huyện năm học 2020-2021 _ Trường tiểu học Giao Thịnh

      Trong hội thi GVG cấp huyện năm học 2020-2021 đại diện nhà trường tham gia là cô giáo Đinh Thị Cúc_ môn Lịch sử Lớp 5 với bài: "Sấm sét đêm giao thừa". Tiết dạy diễn ra rất thành công và đạt được kết quả cao.